Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Edgars Miezītis,Edgars.Miezitis@latvenergo.lv,67728064

Identifikācijas Nr.: IPR-65586

Paredzamā līguma priekšmets: Administratīvās ēkas jumta un fasādes atjaunošana Raiņa ielā 12, Valmierā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 22.02.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.03.2021 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu uz e-pasta adresi: Edgars.Miezitis@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Pasūtītājs veic pieprasījumu reģistrāciju un Nolikuma skaidrojumi, atbildes uz jautājumiem vai cita papildus informācija tiks nosūtīta tikai tiem Pretendentiem, kuru pieprasījumi ir reģistrēti. Pasūtītājs neatbild par informācijas nosūtīšanu Pretendentiem, kuri nav saņēmuši Nolikumu noteiktajā kārtībā. Vietas apskate paredzēta 2021.gada 5.martā, plkst.10:30. Pieteikšanās kārtība noteikta nolikumā. Objekta apskate ir obligāts priekšnosacījums piedāvājumu iesniegšanai! Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošinās pacēlāju, lai varētu nokļūt ēkas bēniņos ar nosacījumu, ka katram Pretendenta pārstāvim, kas apsekos bēniņus, būs aizsargķivere un piecu punktu drošības sistēma ar trosi (ar kuru pieāķēties pie pacēlāja). Kā arī pirms pacelšanas tiks veikta mērķa instruktāža par kuras iepazīšanos būs jāapliecina ar parakstu.