Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Ivars Runkovskis,Ivars.Runkovskis@latvenergo.lv,

Identifikācijas Nr.: IPR-65742

Paredzamā līguma priekšmets: Biznesa klases portatīvo datoru pirkums un piegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 14.04.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.05.2021 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Iepirkuma procedūras nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu iepirkuma procedūras kontaktpersonai: ivars.runkovskis@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, kontaktpersona, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Piedāvājuma paraugs, saskaņā ar nolikuma prasībām, fiziski jānosūta vai jāiesniedz AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230, Latvijā (jāiesniedz pasta kontrolē, ieeja pa kāpnēm no Mednieku ielas, uz durvīm norāde "Iepirkumu piedāvājumu, dokumentu, korespondences iesniegšana") līdz 10.06.2021. 10:00.