Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Mārtiņš Leimanis,Martins.Leimanis@latvenergo.lv,67728056

Identifikācijas Nr.: IPR-65773

Paredzamā līguma priekšmets: 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Siguldas tīklu nodaļā un Balvu tīklu nodaļā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 01.04.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.05.2021 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā iespējams saņemt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē www.sadalestikls.lv sadaļā "Iepirkumu procedūras" un Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54498. Kandidātu pieteikumi jāiesniedz elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/54498