Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ivonna Iļjenko,Ivonna.Iljenko@latvenergo.lv,+371 67728063

Identifikācijas Nr.: IPR-65774

Paredzamā līguma priekšmets: Transporta pakalpojums Loģistikas centram

Iepirkuma izsludināšanas datums: 21.04.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2021 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā iespējams saņemt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē www.sadalestikls.lv sadaļā "Iepirkumu procedūras" un Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55465. Kandidātu pieteikumi jāiesniedz elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/55465