Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Linda Stīpniece,Linda.Stipniece@latvenergo.lv,29164404

Identifikācijas Nr.: IPR-65782

Paredzamā līguma priekšmets: Centralizētā (pilsētas) siltumapgādes pieslēguma izbūve Raiņa ielā 14, Valmierā"

Iepirkuma izsludināšanas datums: 21.04.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.05.2021 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Iepirkuma procedūras nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu uz e-pasta adresi: Linda.Stipniece@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, kontaktpersona, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Vietas apskate paredzēta 2021.gada 28.aprīlī, plkst.13.00 (pieteikšanās kārtība noteikta iepirkuma procedūras nolikumā).