Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Mārtiņš Strods,Martins.Strods@latvenergo.lv,67728246

Identifikācijas Nr.: IPR-65801

Paredzamā līguma priekšmets: Serveru pirkums un piegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 09.04.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.04.2021 13:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Iepirkuma procedūras nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu iepirkuma procedūras kontaktpersonai: martins.strods@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, kontaktpersona, e-pasta adrese un tālruņa numurs.