Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Sandra Veldre,Sandra.Veldre@latvenergo.lv,67728036

Identifikācijas Nr.: IPR-66937

Paredzamā līguma priekšmets: Vibrodiagnostikas mērījumi Daugavas HES hidroagregātiem un transformatoriem 2022.-2023.gadā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 27.10.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.11.2021 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu var saņemt bez maksas elektroniskā formā, atsūtot rakstisku pieprasījumu uz e-pastu: sandra.veldre@latvenergo.lv. Rakstiskajā pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese. Sarunu procedūras dokumenti tiks izsniegti vai izsūtīti ieinteresētajām personām 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Pasūtītājs veic pieprasījumu reģistrāciju un nolikuma skaidrojumi, atbildes uz jautājumiem vai cita papildus informācija tiks nosūtīta tikai tiem Pretendentiem, kuru pieprasījumi ir reģistrēti. Pasūtītājs neatbild par informācijas nosūtīšanu Pretendentiem, kuri nav saņēmuši Nolikumu noteiktajā kārtībā. Vietas apskates notiks: • Pļaviņu HES – 2021.gada 10.novembrī, plkst. 10:00; • Aiviekstes HES – 2021.gada 10.novembrī, plkst. 14:00; • Rīgas HES – 2021.gada 12.novembrī, plkst. 10:00; • Ķeguma HES-1, Ķeguma HES-2 – 2021.gada 12.novembrī, plkst. 13:00. Pretendentiem uz vietas apskatēm jāpiesakās atbilstoši nolikumā noteiktajai kārtībai.