Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Aigars Greitāns,Aigars.Greitans@latvenergo.lv,+371 67728270

Identifikācijas Nr.: IPR-67154

Paredzamā līguma priekšmets: 2x250MVA sprieguma paaugstinošo transformatoru piegāde Rīgas HES

Iepirkuma izsludināšanas datums: 28.10.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.12.2021 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Iepirkuma nolikums elektroniskā formā ir pieejams Elektronisko Iepirkumu Sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Stage/Documents/64452

IPR-67154_nolikums.pdf
IPR-67154_skaidrojuma_3_pielikums_1.pdf
IPR-67154_skaidrojuma_3_pielikums_2.pdf
IPR-67154_skaidrojums_1.pdf
IPR-67154_skaidrojums_2.pdf
IPR-67154_skaidrojums_3.pdf
IPR-67154_skaidrojums_4.pdf