Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Aigars Greitāns,Aigars.Greitans@latvenergo.lv,67728270

Identifikācijas Nr.: IPR-67155

Paredzamā līguma priekšmets: Pļaviņu HES augšas bjefa balstu un atbalstsienu atjaunošana

Iepirkuma izsludināšanas datums: 15.11.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.12.2021 15:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu var saņemt bez maksas elektroniskā formā, atsūtot rakstisku pieprasījumu uz e-pastu: aigars.greitans@latvenergo.lv. Rakstiskajā pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese. Vietas apskate paredzēta 2021.gada 24.novembrī plkst. 10:00 Pļaviņu HES, Enerģētiķu iela 2, Aizkraukle (pieteikšanās kārtība noteikta iepirkuma procedūras nolikumā). Atkārtota vietas apskate notiks 2021.gada 3.decembrī plkst.10:00 Pļaviņu HES, Enerģētiķu iela 2, Aizkraukle.