Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Ivonna Iļjenko,Ivonna.Iljenko@latvenergo.lv,67728063

Identifikācijas Nr.: IPR-67158

Paredzamā līguma priekšmets: Ķeguma HES-2 deformācijas šuvju ierievju S1-2 un S2-2 atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 25.11.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.12.2021 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formātā var saņemt, atsūtot rakstisku pieprasījumu uz e-pastu: ivonna.iljenko@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Vietas apskate paredzēta 2021.gada 1.decembrī, plkst. 13.15 Ķeguma HES, Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā (pieteikšanās kārtība noteikta iepirkuma procedūras nolikumā).