Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Aigars Greitāns,Aigars.Greitans@latvenergo.lv,+371 67728270

Identifikācijas Nr.: IPR-67159

Paredzamā līguma priekšmets: Rīgas HES ģeneratoru slēgiekārtu un palīgtransformatoru slēgiekārtu piegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 29.10.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.11.2021 15:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Iepirkuma nolikums elektroniskā formā ir pieejams Elektronisko Iepirkumu Sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/65025

IPR-67159_nolikums.pdf
IPR-67159_skaidrojums_1.pdf