Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Zane Skulte,Zane.Skulte@latvenergo.lv,67728254

Identifikācijas Nr.: IPR-67229

Paredzamā līguma priekšmets: Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas remonts

Iepirkuma izsludināšanas datums: 07.01.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.02.2022 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: www.eis.gov.lv

IPR-67229_nolikums.pdf