Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Zane Skulte,Zane.Skulte@latvenergo.lv,67728254

Identifikācijas Nr.: IPR-67229

Paredzamā līguma priekšmets: Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas remonts

Iepirkuma izsludināšanas datums: 07.01.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.02.2022 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: www.eis.gov.lv

IPR-67229_nolikums.pdf