Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Edgars Miezītis,Edgars.Miezitis@latvenergo.lv,67728064

Identifikācijas Nr.: IPR-67469

Paredzamā līguma priekšmets: Telpu pārbūve "Limbaži", Apakšstacija 2, Limbažu pagasts, Limbažu novads

Iepirkuma izsludināšanas datums: 28.12.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.01.2022 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu uz e-pasta adresi: Edgars.Miezitis@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Pasūtītājs veic pieprasījumu reģistrāciju un Nolikuma skaidrojumi, atbildes uz jautājumiem vai cita papildus informācija tiks nosūtīta tikai tiem Pretendentiem, kuru pieprasījumi ir reģistrēti. Pasūtītājs neatbild par informācijas nosūtīšanu Pretendentiem, kuri nav saņēmuši Nolikumu noteiktajā kārtībā. Vietas apskate paredzēta 2022.gada 6.janvārī, plkst.11:00. Pieteikšanās kārtība noteikta nolikumā.