Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Zane Skulte,Zane.Skulte@latvenergo.lv,67728254

Identifikācijas Nr.: IPR-67530

Paredzamā līguma priekšmets: Pļaviņu HES hidroagregātu AN4, AN6, AN9 un AN10 servomotoru un eļļas sūkņu nomaiņa

Iepirkuma izsludināšanas datums: 17.01.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.02.2022 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: www.iub.gov.lv, www.eis.gov.lv

IPR-67530_nolikums.pdf