Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Mārtiņš Strods,Martins.Strods@latvenergo.lv,67728246

Identifikācijas Nr.: IPR-67655

Paredzamā līguma priekšmets: Biroja tehnikas izejmateriālu un rezerves daļu pirkums un piegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 20.01.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.01.2022 13:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu uz e-pasta adresi: martins.strods@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Pasūtītājs veic pieprasījumu reģistrāciju un Nolikuma skaidrojumi, atbildes uz jautājumiem vai cita papildus informācija tiks nosūtīta tikai tiem Pretendentiem, kuru pieprasījumi ir reģistrēti. Pasūtītājs neatbild par informācijas nosūtīšanu Pretendentiem, kuri nav saņēmuši Nolikumu noteiktajā kārtībā.