Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Mārtiņš Leimanis,Martins.Leimanis@latvenergo.lv,67728056

Identifikācijas Nr.: IPR-68679

Paredzamā līguma priekšmets: Materiālu iepirkums programmas "Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve" ietvaros

Iepirkuma izsludināšanas datums: 03.11.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.12.2022 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā iespējams saņemt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/89069 Pretendentu pieteikumi jāiesniedz elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/89069