Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Ivars Runkovskis,Ivars.Runkovskis@latvenergo.lv,+371 29299401

Identifikācijas Nr.: IPR-68713

Paredzamā līguma priekšmets: Check Point ugunsmūru un attālinātās piekļuves sistēmas modernizācija un tehniskā atbalsta pakalpojumu saņemšana

Iepirkuma izsludināšanas datums: 30.10.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.12.2022 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Iepirkuma nolikums elektroniskā formā ir pieejams Elektronisko Iepirkumu Sistēmā www.eis.gov.lv

IPR-68713_nolikums.pdf