Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ivonna Iļjenko,Ivonna.Iljenko@latvenergo.lv,+371 67728063

Identifikācijas Nr.: IPR-68927

Paredzamā līguma priekšmets: Sadales transformatoru piegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 09.05.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.06.2023 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā iespējams saņemt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96880 Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/96880 Iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda 1.2.1.5.i. investīcijas projekta "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija", Nr.1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 ietvaros.