Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Mārtiņš Leimanis,Martins.Leimanis@latvenergo.lv,67728056

Identifikācijas Nr.: IPR-69047

Paredzamā līguma priekšmets: Materiālu iepirkums ANM programmas "Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve" ietvaros

Iepirkuma izsludināšanas datums: 20.04.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.06.2023 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā iespējams saņemt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/97371 Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/97371 Preces tiks iegādātas un finansētas projekta ietvaros, kura realizācija notiek Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda 1.2.1.5.i. investīcijas projekts "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija" Nr. 1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 ietvaros