Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Ieva Arāja,Ieva.Araja@latvenergo.lv,67728062;, 26353104

Identifikācijas Nr.: IPR-69398

Paredzamā līguma priekšmets: Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās 2023. - 2026.gadam

Iepirkuma izsludināšanas datums: 31.08.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.10.2023 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Iepirkuma nolikums elektroniskā formā ir pieejams Elektronisko Iepirkumu Sistēmā www.eis.gov.lv

IPR-69398_nolikums.pdf
IPR-69398_skaidrojums_1.pdf