Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Tatjana Kromāne,Tatjana.Kromane@latvenergo.lv,67728253

Identifikācijas Nr.: IPR-69434

Paredzamā līguma priekšmets: Dinamiskā iepirkuma sistēma 500 MW invertoru iegādei

Iepirkuma izsludināšanas datums: 23.08.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.09.2023 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Iepirkuma dokumentācija publiski pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) AS "Latvenergo" profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/104630