Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Dāvis Kalniņš,Davis.Kalnins@latvenergo.lv,67728061

Identifikācijas Nr.: IPR-69527

Paredzamā līguma priekšmets: TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2024. un 2025. gadā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 25.08.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.09.2023 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv