Rīgas HES hidroagregātu HA1-HA6 rekonstrukcija

Identifikācijas Nr.: IPR-15014

Līgumu saraksts:

Ligums_Variation_Orders_3-5.pdf Ligums_Grozijumu_pamatojums_VO_3-5.pdf Izmaiņu pieprasījums_8.pdf Izmaiņu pieprasījums_9.pdf