Pļaviņu HES hidroagregāta AN10 atjaunošanas remonts

Identifikācijas Nr.: IPR-57150

Līgumu saraksts:

Ligums_IPR-57150_PHES_AN10.pdf