TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021. un 2022. gadā

Identifikācijas Nr.: IPR-63929

Līgumu saraksts:

Lig_Empower_T1_mehanika-final_publ.docx