Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas (AEUS) uzturēšanas un licenču nomas pakalpojumu iegāde 2021. – 2023. gadiem

Identifikācijas Nr.: IPR-65345

Līgumu saraksts:

AEUS_Noma.pdf AEUS_Teh_atbalsts.pdf