Viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde un uzturēšana

Identifikācijas Nr.: AS "Latvenergo" 2022/16 līgumsummas grozījumi

Līgumu saraksts:

Ligumsummas_grozijumu_pamatojums_NP_akts_Latvenergo_Santa_Monica_Networks_SIA_21_12_2023.pdf