Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana II.kārta

Identifikācijas Nr.: AS "Latvenergo" 2022/35

Līgumu saraksts:

V4_07_2022_Līguma_SPEC_not.pdf V4_07_2022_Līguma_VISP_not.pdf