Piegādātāju apspriedes

Uzaicinājums publicēts Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Piegādātāju apspriedes datums un laiks Piegādātāju apspriedes vieta Saite uz IUB mājaslapu (ja attiecināms) Papildus informācija
15.12.2022 Pļaviņu HES hidroagregātu AN4, AN6, AN9 un AN10 servomotoru un eļļas sūkņu piegāde un nomaiņa 31.01.2023 17:00 Rakstiski (komentārus līdz noteiktajam termiņam lūdzu sūtīt uz e-pastu: aigars.greitans@latvenergo.lv) https://pvs.iub.gov.lv/show/719362

Veidlapa

Tehniskā specifikācija

Technical specification

Līgums_VISP

Līgums_SPEC

Contract_GEN

Contract_SPEC

Questionnaire

Info vēstule / Info letter

17.01.2023 AS "Latvenergo" ražotnes "TEC 1" un "TEC 2" pirmā un otrā energobloka īpašuma apdrošināšana un iekārtu salūšanas risku apdrošināšana 31.01.2023 17:00 Rakstiski (komentārus līdz noteiktajam termiņam lūdzu sūtīt uz e-pastu: ieva.araja@latvenergo.lv) https://pvs.iub.gov.lv/show/723173

Uzaicinajums_apspriede_TEC.docx

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA_2023.pdf

26.01.2023 Rīgas HES ūdens pārgāznes aizsprosta balstu virsmu no atz. - 0.35m līdz atz.+20.25m remonts pārgāžņu laidumu Nr.5 un Nr.6 zonā 09.02.2023 17:00 Rakstiski (komentārus līdz noteiktajam termiņam lūdzu sūtīt uz e-pastu: aigars.greitans@latvenergo.lv) https://pvs.iub.gov.lv/show/724462

Anketa

Tehn. spec.

Apjomi

Līg. VISP.

Līg. SPEC.