Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ligija Krasovska,Ligija.Krasovska@latvenergo.lv,28059; 67728059; 26384674

Identifikācijas Nr.: IDN-1576/23

Paredzamā līguma priekšmets: "20 kV EPL C574 posma no T12249 līdz C574-4 un C2212 pārbūve Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, IO-247876"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 02.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv