Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ligija Krasovska,Ligija.Krasovska@latvenergo.lv,28059; 67728059; 26384674

Identifikācijas Nr.: IDN-1608/23

Paredzamā līguma priekšmets: "20kV GVL E030 (18-51) atjaunošana Dundagas pagastā, Talsu novadā, IO-214018"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 05.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv