Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ligija Krasovska,Ligija.Krasovska@latvenergo.lv,28059; 67728059; 26384674

Identifikācijas Nr.: IDN-1612/23

Paredzamā līguma priekšmets: "20kV GVL A226 (34-62) atjaunošana Medzes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, IO-231618"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 06.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv