Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ligija Krasovska,Ligija.Krasovska@latvenergo.lv,28059; 67728059; 26384674

Identifikācijas Nr.: IDN-1612/23

Paredzamā līguma priekšmets: "E061 (b.Nr.388A- b.Nr.327) atjaunošana Džūkstes pagasts, Tukuma un Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, IO-232064"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 06.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv