Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Egita Dzalbe,Egita.Dzalbe@latvenergo.lv,28376; 67728376; 26412895

Identifikācijas Nr.: IDN-1622/23

Paredzamā līguma priekšmets: "0,4 kV EPL pārbūve pie T28918 Z1 un Z2, Bisenieki, Allažu pagasts, Siguldas novads, IO-218588"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 06.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv