Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Egita Dzalbe,Egita.Dzalbe@latvenergo.lv,28376; 67728376; 26412895

Identifikācijas Nr.: IDN-1626/23

Paredzamā līguma priekšmets: "0,4 kV Z1 EPL pārbūve pie T15211 Kosmonautu ielā, Varakļānos, IO-209225"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 06.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv