Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ligija Krasovska,Ligija.Krasovska@latvenergo.lv,28059; 67728059; 26384674

Identifikācijas Nr.: IDN-1632/23

Paredzamā līguma priekšmets: "20 kV EPL U337 posma no T63512 līdz U337-3 un U3104 atjaunošana Vīksnas pag., Balvu nov., IO-214165".

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 07.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv