Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Alise Kaluga,Alise.Kaluga@sadalestikls.lv,26488528

Identifikācijas Nr.: IDN-1637/23

Paredzamā līguma priekšmets: T21152 ēkas kapitālais remonts NIR-1082

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 07.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv