Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Egita Dzalbe,Egita.Dzalbe@latvenergo.lv,28376; 67728376; 26412895

Identifikācijas Nr.: IDN-1644/23

Paredzamā līguma priekšmets: "20kV GVL U613 atjaunošana posmā no T67364 līdz atdalītājam U613-5, Pilskalnes pagasts, Aizkraukles novads, IO-212168"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 07.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv