Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Egita Dzalbe,Egita.Dzalbe@latvenergo.lv,28376; 67728376; 26412895

Identifikācijas Nr.: IDN-1644/23

Paredzamā līguma priekšmets: "EPL pārbūve pie T18207 Z2 Kaļvi, Zvirgzdenes pagasts, Ludzas novads, IO-209048"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 07.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv