Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Egita Dzalbe,Egita.Dzalbe@latvenergo.lv,28376; 67728376; 26412895

Identifikācijas Nr.: IDN-1644/23

Paredzamā līguma priekšmets: "U6414 (b.Nr.13 - b.Nr.34) atjaunošana un T66421 "Dāburi" pārbūve Sēlpils pagastā, Jēkabpils novadā, IO-217445"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 07.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv