Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Egita Dzalbe,Egita.Dzalbe@latvenergo.lv,28376; 67728376; 26412895

Identifikācijas Nr.: IDN-1662/23

Paredzamā līguma priekšmets: "Ražotāja jauns pieslēgums, SES, "Vidusdumburi", Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., TN 127198222"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 08.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv