Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ligija Krasovska,Ligija.Krasovska@latvenergo.lv,28059; 67728059; 26384674

Identifikācijas Nr.: IDN-1663/23

Paredzamā līguma priekšmets: "20 kV EPL C4001 un T14095 pārbūve Krāslavas pagastā, Krāslavas novadā, IO-216617"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 08.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv