Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Egita Dzalbe,egita.dzalbe@latvenergo.lv,33356; 63090356; 26412895 iepirkumi_st@latvenergo.lv

Identifikācijas Nr.: IDN-6943/20

Paredzamā līguma priekšmets: "20 kV GVL S3832 tīkla atjaunošana Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā", IO-144588

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 25.11.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.12.2020 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma