Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Egita Dzalbe,egita.dzalbe@latvenergo.lv,33356; 63090356; 26412895 iepirkumi_st@latvenergo.lv

Identifikācijas Nr.: IDN-6984/20

Paredzamā līguma priekšmets: „A-63 (b.Nr.95 - b.Nr.124), A-6326, TP-6326 "Gateris" Valgundes pagasts, Jelgavas novads”, IO-112165

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 30.11.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.12.2020 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma