Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ligija Krasovska,ligija.krasovska@latvenergo.lv,28059; 67728059; 26384674 iepirkumi_st@latvenergo.lv

Identifikācijas Nr.: IDN-7023/20

Paredzamā līguma priekšmets: "0.4kV GVL no TP7108 pārbūve Kurmāles pagastā un Kuldīgas pilsētā IO-82927"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 02.12.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.12.2020 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma