Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Ligija Krasovska,ligija.krasovska@latvenergo.lv,28059; 67728059; 26384674 iepirkumi_st@latvenergo.lv

Identifikācijas Nr.: IDN-7031/20

Paredzamā līguma priekšmets: "Ārējā elektroapgāde, "Jaunžūras", Raunas pagasts, Raunas novads" TN Nr. 126675209

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 02.12.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.12.2020 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā būvdarbu iepirkumu sistēma