Komentārs par elektroenerģijas cenu 47.nedēļāElektroenerģijas cena (22.11. - 28.11.2021.)

Pagājušajā nedēļā gan Nord Pool sistēmas cenas, gan Baltijas valstu elektroenerģijas cenas palielinājās.

Nord Pool sistēmas cena kāpa par 122% līdz 122,93 EUR/MWh, to galvenokārt noteica vēsāki laikapstākļi, kas veicināja elektroenerģijas patēriņa pieaugumu, kā arī par 27% samazinājās vēja staciju izstrāde, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Nenoliedzami, sistēmas cenas kāpumu ietekmēja arī pieaugošās energoproduktu un oglekļa emisiju kvotas cenas.

Latvijā elektroenerģijas cena pieauga par 27%, Lietuvā par 21%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un vienoti bija 157,25 EUR/MWh. Igaunijā cena kāpa par 34% līdz 156,68 EUR/MWh. Elektroenerģijas cenas Baltijā sekoja līdzi cenu pieauguma tendencei Ziemeļvalstīs. Tikmēr enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala kāpa par 17%, savukārt plūsmas no Somijas kritās par 42%, un enerģijas plūsmas no Krievijas bija par 48% mazākas nekā nedēļu iepriekš.

Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš pieauga, un tika patērētas 9 459 GWh, kā arī pieauga izstrādes apjomi, un tika saražotas 9 990 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 5%, un kopā tika patērētas 596 GWh. Latvijā patēriņš kāpa par 6% līdz 150 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija par 7% lielāks, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un kopā tika patērētas 185 GWh. Lietuvā patēriņš kāpa par 3% līdz 261 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 22% un bija 378 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kāpa par 50%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 132 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 30% un bija 175 GWh. Savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 19% mazāka un tika saražota 71 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 88%, Igaunijā 95%, bet Lietuvā 27%. Baltijas valstīs tika saražoti 64% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.