25. maijs, 2020

Komentārs par elektroenerģijas cenu 21.nedēļā

Iepriekšējā nedēļā Baltijas valstīs vidējās elektroenerģijas cenas pieauga. Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalos tās palielinājās par 11% līdz 27,18 EUR/MWh. Savukārt Igaunijā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 19% līdz 29,36 EUR/MWh. Turpretī sistēmas cena samazinājās par 14% līdz 10,02 EUR/MWh.

Aizvadītajā nedēļā nokrišņu apjomi Norvēģijā bija virs normas, tādēļ turpinājās augsta izstrāde hidroelektrostacijās. Elektroenerģijas sistēmas cenu izmaiņas galvenokārt nosaka hidroloģiskā situācija un laikapstākļi Ziemeļvalstīs, it īpaši Norvēģijā, kur ir lieli sniega krājumi. Savukārt Baltijā elektroenerģijas cenu starpību starp Igauniju un Latviju, Lietuvu noteica zemāka enerģijas plūsma starp Latviju un Igauniju. 

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 6 830 GWh, un  izstrādes apjomi samazinājās līdz 7 074 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 1% līdz 473 GWh. Latvijā patēriņš bija bez būtiskām izmaiņām – 128 GWh, Lietuvā tas bija iepriekšējās nedēļas līmenī – 208 GWh. Savukārt Igaunijā patēriņš samazinājās par 4% līdz 137 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 11% līdz 244 GWh, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas izstrādi. Lietuvā izstrāde bija 80 GWh jeb par 26% zemāka nekā iepriekšējā nedēļā. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 11% līdz 54 GWh. Savukārt Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms pieauga par 3% līdz 110 GWh. 

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 86%, Igaunijā 39%, un Lietuvā 38%, bet Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražots 51% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma. 

18. maijs, 2020

Komentārs par elektroenerģijas cenu 20.nedēļā


Iepriekšējā nedēļā Baltijas valstīs vidējās elektroenerģijas cenas samazinājās vidēji par 14%. Latvijas tirdzniecības apgabalā tā bija 24,51 EUR/MWh, Lietuvā – 24,47 EUR/MWh, savukārt Igaunijā 24,62 EUR/MWh. Sistēmas cena pieauga no 8,15 līdz 11,61 EUR/MWh. Iepriekšējā nedēļā Ziemeļvalstīs bija zems nokrišņu apjoms, līdz ar to ilgstoši sausāki un vēsāki laikapstākļi kopā ar augstāku izstrādi hidroelektrostacijās sekmēja turpmāku hidrorezervuāru aizpildījuma samazinājumu. Tomēr sniega krājumi Norvēģijā ir rekordaugstā līmenī, un vēsāki laikapstākļi veicina sniega krājumu pieaugumu. Tajā pašā laikā Somijā divos, bet Zviedrijā četros atomelektrostacijas energoblokos ikgadējo apkopes darbu un zemo elektrības cenu līmeņa dēļ samazināta pieejamā jauda.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš pieauga līdz 7 466 GWh, un izstrādes apjomi palielinājās līdz 7 697 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 5% līdz 479 GWh. Latvijā patēriņš bija 127 GWh jeb par 6% augstāks nekā iepriekšējā nedēļā. Arī Igaunijā patēriņš pieauga par 6% līdz 144 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 3% līdz 208 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais izstrādātās elektroenerģijas apjoms pieauga par 39% līdz 275 GWh, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas izstrādi. Lietuvā izstrāde bija 108 GWh jeb par 41% augstāka nekā iepriekšējā nedēļā. Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms pieauga par 44% līdz 107 GWh, bet Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 29 % līdz 60 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 84%, Igaunijā 42%, un Lietuvā 52%, bet Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražoti 57% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

11. maijs, 2020

Komentārs par elektroenerģijas cenu 19.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 2% līdz 458 GWh. Latvijā patēriņš bija 121 GWh jeb par 2% zemāks nekā iepriekšējā nedēļā. Igaunijā patēriņš samazinājās par 6% līdz 135 GWh. Lietuvā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 2% līdz 202 GWh.

Nord Pool reģionā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, patēriņš samazinājās līdz 7 243 GWh, un  izstrādes apjomi samazinājās līdz 7 522 GWh.

Iepriekšējā nedēļā Baltijas valstīs vidējās elektroenerģijas cenas pieauga par 18% un visās tirdzniecības zonās cena bija vienota – 28,50 EUR/MWh. Arī sistēmas cena pieauga par 9% līdz 8,15 EUR/MWh. Elektroenerģijas cenu pieaugumu Ziemeļvalstīs ietekmēja gaisa temperatūra, kas bija zem normas, savukārt Ziemeļvalstīs hidroloģiskās bilances samazinājumu veicināja arī sausāki laikapstākļi un augsta izstrāde hidroelektrostacijās. 

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs izstrādātās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 1% līdz 198 GWh, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas izstrādi. Lietuvā izstrāde bija 77 GWh jeb par 14% augstāka nekā iepriekšējā nedēļā. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 11% līdz 47 GWh. Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 18% līdz 74 GWh. 

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 62%, Igaunijā 35%, un Lietuvā 38%, bet Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražoti 43% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma. 

5. maijs, 2020

Komentārs par elektroenerģijas cenu 18.nedēļā


Iepriekšējā nedēļā Ziemeļvalstīs elektroenerģijas cenas palielinājās, savukārt Somijā un Baltijā nedēļas vidējās elektroenerģijas cenas samazinājās. Visās Baltijas valstīs elektroenerģijas cena bija 24,24 EUR/MWh, un tas ir par 14% mazāk nekā nedēļu iepriekš. Sistēmas cena pieauga par 37% līdz 7,45 EUR/MWh. 

Elektroenerģijas cenu pieaugumu Ziemeļvalstīs ietekmēja vēsāki laikapstākļi un zemāki nokrišņu apjomi, kas ietekmēja hidrobilances samazinājumu. Turklāt vēju staciju izstrāde samazinājās vēl par 6% un bija gandrīz divas reizes zemāka nekā pirmajās divās aprīļa nedēļās. Zemo elektroenerģijas cenu dēļ vairākas atomelektrostacijas Zviedrijā ir samazinājušas savus izstrādes apjomus, un plānotie staciju apkopes darbi pagarināti līdz rudenim.  

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš pieauga līdz 7 503 GWh, un  izstrādes apjomi pieauga līdz 7 794 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 2% līdz 465 GWh. Latvijā patēriņš bija 123 GWh jeb par 3% zemāks nekā iepriekšējā nedēļā. Igaunijā patēriņš samazinājās par 1% līdz 143 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 2% līdz 199 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms pieauga par 3% līdz 200 GWh, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas izstrādi. Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms pieauga par 7% līdz 91 GWh, Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 1% līdz 42 GWh, bet Lietuvā izstrāde bija 67 GWh jeb par 2% mazāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 73%, Igaunijā 29%, un Lietuvā 34%, bet kopumā Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražoti 43% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma. 

27. aprīlis, 2020

Komentārs par elektroenerģijas cenu 17.nedēļā


Iepriekšējā nedēļā visos Nord Pool tirdzniecības apgabalos, salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, elektroenerģijas cenas pieauga, un vidējais pieaugums bija 19%, savukārt sistēmas cena bija par 23% augstāka nekā pirms nedēļas.

Kopējā izstrāde Igaunijā samazinājās par 42%, Lietuvā par 19%, tajā pašā laikā Latvijā tā saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī. Kopumā Ziemeļvalstīs un Baltijā novērotais izstrādes samazinājums bija 8%. Baltijā elektroenerģijas cena bija 28,06 EUR/MWh (iepriekš – vidēji 22,62 EUR/MWh), pieaugumu radīja Ziemeļvalstu cenu kāpums un par 46 GWh zemāka izstrāde Igaunijā un Lietuvā. Būtiski elektroenerģijas cenas ietekmēja par 54% zemāka vēja  staciju izstrāde, kas bija zemākā no gada sākuma – samazinājums par 836 GWh.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 7 240 GWh, un izstrādes apjomi samazinājās līdz 7 382 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās vidēji par 1% līdz 475 GWh. Latvijā patēriņš bija 127 GWh jeb par 1% zemāks nekā iepriekšējā nedēļā, Igaunijā patēriņš samazinājās par 5% līdz 145 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 1% līdz 203 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 20% līdz 195 GWh, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas izstrādi. Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 2% līdz 84 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 42% līdz 42 GWh. Lietuvā novērotā izstrāde bija 69 GWh jeb par 19% zemāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 66%, Igaunijā 29%, bet Lietuvā 34%, bet Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražots 41% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

20. aprīlis, 2020

Komentārs par elektroenerģijas cenu 16.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs elektroenerģijas cenas palielinājās, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Augstākā cena Baltijā bija Igaunijā, tai pieaugot par 32% līdz 23,48 EUR/MWh. Latvijas tirdzniecības apgabalā elektroenerģijas cena pieauga par 23% līdz 22,35 EUR/MWh, savukārt Lietuvā nedēļas vidējā cena pieauga par 21 % līdz 22,03 EUR/MWh. Baltijas valstīs cenas ietekmēja plānotie pārvaldes jaudu ierobežojumi Igaunijas – Latvijas un Latvijas – Lietuvas starpsavienojumos, kas radīja cenu starpību elektroenerģijas cenās. Nord Pool sistēmas cena bija 4,42 EUR/MWh, un tā bija par 4% zemāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Iepriekšējā nedēļā elektroenerģijas cenas Ziemeļvalstīs ietekmēja nokrišņu daudzums, kas bija virs normas, tādēļ turpināja uzturēt augstu izstrādi hidroelektrostacijās. Tāpat par 14% pieauga vēja staciju izstrāde, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš pieauga līdz 7 774 GWh, un  izstrādes apjomi samazinājās līdz 7 956 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš vidēji pieauga par 2% līdz 480 GWh. Latvijā patēriņš bija 129 GWh jeb par 1% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, Igaunijā patēriņš pieauga par 5% līdz 151 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas patēriņš bija bez būtiskām izmaiņām – 200 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms pieauga par 11% līdz 243 GWh, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas izstrādi. Latvijā izstrādātās elektroenerģijas apjoms pieauga par 9% līdz 86 GWh, Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 2% līdz 72 GWh, bet Lietuvā izstrāde bija 85 GWh jeb par 24% augstāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 67%, Igaunijā 47%, bet Lietuvā 43%, savukārt Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā kopumā saražots 51% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma. 

14. aprīlis, 2020

Komentārs par elektroenerģijas cenu 15.nedēļā


Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs elektroenerģijas cena samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā un Lietuvā tā bija vienāda, 18,18 EUR/MWh, samazinoties attiecīgi par 17% un 15%, Igaunijā cena samazinājās par 19% līdz 17,81 EUR/MWh. Nord Pool sistēmas cena bija 4,59 EUR/MWh, un tā bija par 15% zemāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Elektroenerģijas cenas lejupslīdi noteica hidroloģiskā situācija Ziemeļvalstīs un zemas izejvielu cenas zema pieprasījuma laikā. Visā Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš bija par 11% zemāks nekā nedēļu iepriekš, ko noteica Lieldienu brīvdienas, kā arī sava ietekme bija Covid-19. Ziemeļvalstīs joprojām bija augsti hidroelektrostaciju izstrādes apjomi, jo hidrorezervuāru aizpildījuma līmenis ir virs normas.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 7 653 GWh, un izstrādes apjomi samazinājās līdz 8 078 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās vidēji par 7% līdz 472 GWh. Latvijā patēriņš bija 127 GWh jeb par 6% mazāks nekā iepriekšējā nedēļā. Igaunijā patēriņš samazinājās par 10% līdz 144 GWh, Lietuvā elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 6% līdz 201 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 18% līdz 217 GWh, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas izstrādi. Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 24% līdz 79 GWh, Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 12% līdz 71 GWh, bet Lietuvā izstrāde bija 67 GWh jeb par 15% mazāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 62%, Igaunijā 49%, un Lietuvā 34%, bet Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražoti 46% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

6. aprīlis, 2020

Komentārs par elektroenerģijas cenu 14.nedēļā


Iepriekšējā nedēļā visās Baltijas valstīs, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, elektroenerģijas cenas pieauga. Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalos nedēļas vidējā cena palielinājās par 7% līdz 21,99 EUR/MWh, savukārt Lietuvā pieaugums bija par 4% līdz 21,37 EUR/MWh. Cenu izmaiņas Baltijas valstīs ietekmēja neplānots atomelektrostacijas energobloka jaudas samazinājums Somijā, un šai valstī vidējā nedēļas cena pieauga par 55% līdz 20,32 EUR/MWh. Nord Pool sistēmas cena bija 5,37 EUR/MWh jeb par 16% zemāka nekā iepriekšējā nedēļā, ko noteica augsta hidroelektrostaciju izstrāde līdz ar hidroloģiskās bilances uzlabošanos Ziemeļvalstīs.         

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš minimāli pieauga līdz 8 559 GWh, un izstrādes apjomi pieauga līdz 8 949 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 1% līdz 510 GWh. Latvijā tas bija 136 GWh jeb par 1% zemāks nekā iepriekšējā nedēļā, Lietuvā tas samazinājās par 2% līdz 214 GWh, savukārt Igaunijā patēriņš pieauga par 1% līdz 160 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms pieauga par 4% līdz 264 GWh, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas izstrādi. Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 18% līdz 103 GWh, Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 18% līdz 80 GWh, bet Lietuvā izstrāde bija 81 GWh jeb par 32% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 76%, Igaunijā 50%, un Lietuvā 38%, bet Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražoti 52% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

30. marts, 2020

Komentārs par elektroenerģijas cenu 13.nedēļā


Iepriekšējā nedēļā visās Baltijas valstīs, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, elektroenerģijas cenas samazinājās vidēji par 6% līdz 20,51 EUR/MWh. Nord Pool sistēmas cena bija 6,43 EUR/MWh, un tas ir par 20% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.

 Elektroenerģijas cenu iepriekšējā nedēļā galvenokārt ietekmēja augsta hidroelektrostaciju izstrāde Ziemeļvalstīs. Tajā pašā laikā Covid-19 ietekmē bija vērojams zemāks pieprasījums, turklāt vēja staciju izstrāde pieauga par 11%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. 

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš samazinājās līdz 8 521 GWh un izstrādes apjomi samazinājās līdz 8 929 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 4% līdz 513 GWh. Latvijā patēriņš bija 137 GWh jeb par 3% zemāks nekā iepriekšējā nedēļā, Igaunijā patēriņš samazinājās 4% līdz 158 GWh, Lietuvā - par 4% līdz 218 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 21% līdz 254 GWh, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas izstrādi. Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 26% līdz 125 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 3% līdz 68 GWh. Lietuvā izstrāde bija 61 GWh jeb par 30% mazāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 91%, Igaunijā 43%, un Lietuvā 28%, bet Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā tika saražoti 50% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

23. marts, 2020

Komentārs par elektroenerģijas cenu 12.nedēļā


Iepriekšējā nedēļā visās Baltijas valstīs elektroenerģijas cena vidēji samazinājās par 9% un bija vienāda - 21,92 EUR/MWh. Nord Pool sistēmas cena bija 8,06 EUR/MWh, un tas ir par 12% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.

Elektroenerģijas cenu iepriekšējā nedēļā ietekmēja arī pieprasījuma izmaiņas Covid-19 pandēmijas rezultātā, līdzīgi kā citās nozarēs Eiropā. Vienlaikus samazinājās cenas arī visos izejvielu tirgos, kur lielākais cenu samazinājums iepriekšējā nedēļā bija emisiju kvotu cenām, kas nedēļas beigās noslīdēja līdz 15,69 EUR/t jeb samazinoties par 27%. Turklāt augsti nokrišņu apjomi un vēsturiski augstākā hidroloģiskā bilance arī bija viens no faktoriem, kas veidoja zemākas Nord Pool spot cenas.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 8 742 GWh, un izstrādes apjomi līdz 9 164 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 3% līdz 534 GWh. Latvijā patēriņš bija 141 GWh jeb par 3% zemāks nekā iepriekšējā nedēļā. Igaunijā patēriņš samazinājās par 4% līdz 165 GWh. Lietuvā elektroenerģijas patēriņš bija par 4% zemāks līdz 228 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs par 6% līdz 323 GWh samazinājās saražotās  elektroenerģijas apjoms, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms pieauga par 9% līdz 169 GWh, Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 23 % līdz 66 GWh, bet Lietuvā izstrāde bija 88 GWh jeb par 15% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.

Izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 120%, Igaunijā 40%, un Lietuvā 39%, bet Baltijas valstīs pagājušajā nedēļā saražoti 60% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma. 

Mājaslapā latvenergo.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apliecināt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk