Komentārs par elektroenerģijas cenu 22.nedēļāElektroenerģijas cena (29.05.- 04.06.2023.)


Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas samazinājās visos Baltijas tirdzniecības apgabalos, tikmēr Nord Pool sistēmas cenai bija vērojama pieauguma tendence. Latvijā un Lietuvā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 12%, un abos tirdzniecības apgabalos tā vienoti bija 67,97 EUR/MWh. Igaunijā elektroenerģijas cena vidēji bija 54,46 EUR/MWh jeb par 19% zemāka nekā iepriekšējā nedēļā. Baltijas valstu cenu starpību turpināja ietekmēt elektroenerģijas pārvades sistēmas šķērsgriezumu jaudas ierobežojumi starp Igauniju un Latviju. Līdzīgas cenas – no 58 līdz 68 EUR/MWh pagājušajā nedēļā vērojamas Dānijā, Francijā, Vācijā, būtiski augstāka cena bijusi Polijā – 93,41 EUR/MWh.

Tajā pašā laikā Nord Pool nedēļas sistēmas cena kāpa par 60% līdz 20,86 EUR/MWh. Aizvadītajā nedēļā vēja izstrāde Ziemeļvalstīs bija par 10% lielāka nekā nedēļu iepriekš, tomēr tās pieaugums bija vērojams nedēļas vidū, pārējo laiku vēja izstrādei saglabājoties zemā līmenī. Turklāt Nord Pool sistēmas cenas pieaugumu veicināja par aptuveni 11% mazāka atomelektrostaciju jaudu pieejamība Ziemeļvalstīs apkopes darbu dēļ. Gaisa temperatūra bija zem normas robežas, kas ietekmēja patēriņa pieaugumu Ziemeļvalstīs par 2%, šī temperatūra arī kavēja sniega kušanu Ziemeļvalstu kalnos. Tikmēr elektroenerģijas cenu samazinājumu Baltijā ietekmēja augstāka atjaunīgo energoresursu izstrāde reģionā – vēja elektrostaciju ģenerācija kāpa par 85%, saules izstrāde pieauga par 10%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Turklāt ietekmi uz cenām Baltijā atstāja par 13% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, plūsmām no Somijas samazinoties par 5%.

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 61%.


Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 6 559 GWh, un izstrādes apjomi – 7 066 GWh.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijas valstīs pieauga par 1% līdz 456 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms palika iepriekšējās nedēļās līmenī un bija 111 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 4% līdz 143 GWh. Lietuvā patēriņš bija bez izmaiņām, un tika patērētas 202 GWh elektroenerģijas.

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas izstrāde Baltijā pieauga par 9%, un kopā tika saražotas 238 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjoms samazinājās par 16% līdz 40 GWh. Tajā pašā laikā Igaunijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 8% un bija 96 GWh. Lietuvā ražošanas apjomi kāpa par 25%, un tika saražotas 102 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 36%, Igaunijā – 67%, bet Lietuvā – 50%. Baltijas valstīs tika saražoti 52% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.