Komentārs par elektroenerģijas cenu 8.nedēļāElektroenerģijas cena (19.-25.02.2024.)


Atgādinām elektroenerģijas lietotājiem, ka cenu svārstības Nord Pool tiešā veidā ietekmē tikai tos klientus, kuri ar savu elektrības tirgotāju noslēguši mainīgās cenas līgumu, balstoties uz elektroenerģijas cenu biržā.

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas samazinājās visos Nord Pool tirdzniecības apgabalos. Nedēļas elektroenerģijas cena Baltijā vienoti bija 64,94 EUR/MWh, kas ir samazinājums par 15% pret iepriekšējo nedēļu. Nord Pool sistēmas cena aizvadītajā nedēļā saruka par 17% līdz 46,48 EUR/MWh. Elektroenerģijas cenas Centrāleiropas valstīs pagājušajā nedēļā – Polijā vidējā cena bija 70,68 EUR/MWh, Vācijā – 57,00 EUR/MWh, bet Austrijā elektroenerģijas cena vidēji bija 59,69 EUR/MWh.

Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas cenas samazinājumu veicināja laikapstākļi, kas bija siltāki par normu, un noteica Ziemeļvalstu elektroenerģijas patēriņa samazinājumu par 5%, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas datiem. Turklāt vēja izstrāde Ziemeļvalstīs bija par 9% lielāka nekā nedēļu iepriekš. Tikmēr elektroenerģijas ražošana Baltijas vēja stacijās samazinājās par 4%, tomēr to kompensēja par 27% lielāka saules un hidroelektrostaciju izstrāde. Pie tam enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala pieauga par 3%, un plūsmas no Somijas bija par 1% lielākas nekā iepriekšējā nedēļā. Turklāt energoproduktu tirgū bija vērojama cenu lejupslīde.

No 25.janvāra līdz 31.martam joprojām atslēgts Somijas-Igaunijas starpvalstu starpsavienojums EstLink 2.


Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 9 266 GWh, un izstrādes apjomi – 9 775 GWh.*

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī jeb 560 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija par 1% mazāks nekā nedēļu iepriekš – 139 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 2% līdz 176 GWh. Tikmēr Lietuvā tika patērētas 245 GWh elektroenerģijas, kas ir 2% pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.

Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī, un kopā tika saražotas 399 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjoms bija par 5% lielāks nekā nedēļu iepriekš – 185 GWh. Tajā pašā laikā Igaunijā izstrāde samazinājās par 5%, un tika saražotas 93 GWh. Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 3%, sasniedzot 122 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 133%, Igaunijā – 53%, bet Lietuvā – 50%. Baltijas valstīs tika saražots 71% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.


*
Zviedrijas tirdzniecības zonām 24.02. un 25.02. tika izmantota prognozētā elektroenerģijas izstrāde faktisko datu trūkuma dēļ.