Komentārs par elektroenerģijas cenu 24.nedēļāElektroenerģijas cena (10.-16.06.2024.)


Aizvadītajā nedēļā Nord Pool tirdzniecības apgabalos cenas bija atšķirīgas. Nedēļas vidējā elektroenerģijas cena Baltijas valstīs samazinājās par 6% pret iepriekšējo nedēļu un vienoti bija 89,32 EUR/MWh. Tikmēr Nord Pool sistēmas cena kāpa par 26% līdz 34,31 EUR/MWh. Vidējās elektroenerģijas cenas citās Eiropas valstīs aizvadītajā nedēļā – Polijā 101,48 EUR/MWh, Vācijā 63,96 EUR/MWh.

Ziemeļvalstu tirdzniecības apgabalu cenu pieaugumu aizvadītajā nedēļā galvenokārt noteica atjaunīgo energoresursu izstrādes kritums – vēja izstrāde samazinājās par 23%, bet saules izstrāde par 10% pret iepriekšējo nedēļu. Papildus tam Ziemeļvalstīs ikgadējo apkopes darbu dēļ nebija pieejamas atomelektrostacijas Ringhals 3 un Olkiluoto 1. Savukārt cenu samazinājumu Baltijas valstīs nedēļas griezumā ietekmēja zemas cenas nedēļas nogalē, kas svētdienā sasniedza negatīvu līmeni.


Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 6 679 GWh, un izstrādes apjomi – 7 337 GWh.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 1% un bija 445 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija par 1% zemāks nekā nedēļu iepriekš – 105 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 2% līdz 125 GWh. Lietuvā tika patērētas 215 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 1% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.

Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs samazinājās par 4%, un kopā tika saražotas 262 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 10% zemāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu – 37 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde pieauga par 1%, un tika saražotas 97 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 6% līdz 128 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 35%, Igaunijā – 78%, bet Lietuvā – 60%. Baltijas valstīs tika saražoti 59% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.

Turpinās Somijas-Igaunijas starpvalstu savienojuma EstLink 2 remontdarbi līdz šī gada 31. augustam. Tādējādi no kopējās Somijas-Igaunijas starpvalstu savienojumu uzstādītās jaudas – 1 016 MW – līdz augusta beigām būs pieejami tikai 358 MW (EstLink 1), kas būtiski ierobežo elektroenerģijas importu no Ziemeļvalstīm.


Atgādinām elektroenerģijas lietotājiem, ka cenu svārstības Nord Pool tiešā veidā ietekmē tikai tos klientus, kuri ar savu elektrības tirgotāju noslēguši mainīgās cenas līgumu, balstoties uz elektroenerģijas cenu biržā.