26. jūlijs, 2021

Komentārs par elektroenerģijas cenu 29.nedēļā

Augstas elektroenerģijas cenas Nord Pool reģionā novērotas arī pagājušajā nedēļā, savukārt Baltijas valstīs tās nedaudz samazinājās.

Nord Pool sistēmas cena bija līdzīga iepriekšējās nedēļas līmenim, pieaugot par 1% līdz 54,31 EUR/MWh, lai arī reģionā bija par 16% lielāka vēja staciju izstrāde un par 4% zemāks elektroenerģijas pieprasījums, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Šo nelielo cenas pieaugumu sekmēja galvenokārt sausāki laikapstākļi, kuru rezultātā Ziemeļvalstīs turpina samazināties ūdens pietece un hidrorezervuāru aizpildījuma līmenis. 

Visos Baltijas tirdzniecības apgabalos nedēļas vidējās elektroenerģijas cenas samazinājās. Latvijā un Lietuvā elektroenerģijas cena samazinājās par 12% un bija 84,29 EUR/MWh, savukārt Igaunijā tā bija 80,52 EUR/MWh, kas ir samazinājums par 8%. Cenu svārstības galvenokārt ietekmēja par 57% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas, tajā pašā laikā enerģijas plūsmas no Krievijas bija četras reizes augstākas nekā nedēļu iepriekš.

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars nemainījās un veidoja 76% no kopējās uzstādītās jaudas.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 6 231 GWh, samazinājās arī izstrādes apjomi, un tika saražotas 6 611 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 7% un kopā tika patērētas 475 GWh. Latvijā patēriņš bija par 6% mazāks un tika patērētas 129 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 8%, kopā patērētas 127 GWh. Lietuvā patēriņš samazinājās par 7% un bija 219 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 22% un bija 220 GWh, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kritās par 34%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 62 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 3% līdz 103 GWh, Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 34% mazāka un tika saražotas 55 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 48%, Igaunijā 81%, bet Lietuvā 25%. Baltijas valstīs saražoti 46% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

19. jūlijs, 2021

Komentārs par elektroenerģijas cenu 28.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cena Latvijā un Lietuvā pieauga par 6,2% un bija 96,22 EUR/MWh. Savukārt Igaunijā cena bija 87,56 EUR/MWh, kas palielinājās par 4%. Nord Pool vidējā sistēmas cena samazinājās par 5% līdz 53,64 EUR/MWh.

Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas cenas samazinājumu galvenokārt sekmēja mērenāki laika apstākļi, savukārt Baltijā cenu pieauguma iemesls bija vēja staciju izstrādes samazinājums par 21%. Joprojām turpinās pārvades līnijas jaudas ierobežojumi Igaunijas-Latvijas starpsavienojumā, un tas rada cenu starpību starp Latviju un Igauniju. Pārvades ierobežojumi saglabājas arī Zviedrijas-Lietuvas starpsavienojumā. 

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars nemainījās un veidoja 76% no kopējās uzstādītās jaudas.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 6 466 GWh,  arī izstrādes apjomi samazinājās, un tika saražota 6 721 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 5%, un kopā tika patērētas 509 GWh. Latvijā patēriņš bija par 2% lielāks, un tika patērētas 137 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 7%, un kopā tika patērētas 137 GWh. Lietuvā patēriņš pieauga par 6% un bija 235 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 22% un bija 283 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde palielinājās par 44%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 93 GWh. Savukārt Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 3% līdz 106 GWh, Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 31% lielāka, un tika saražotas 84 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 68%, Igaunijā 77%, bet Lietuvā 36%. Baltijas valstīs tika saražoti 56% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

12. jūlijs, 2021

Komentārs par elektroenerģijas cenu 27. nedēļā


Nedēļas vidējā elektroenerģijas cena Latvijā un Lietuvā palika iepriekšējās nedēļas līmenī un vienoti bija 90,25 EUR/MWh. Savukārt Igaunijā cena bija 83,88 EUR/MWh, kas samazinājās par 5 %, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Elektroenerģijas cenu atšķirības Baltijas valstīs noteica jaudu plūsmas  - Lietuvā un Latvijā elektroenerģijas cenu ietekmēja par 67% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, savukārt Igaunijā elektroenerģijas cenu ietekmēja par 3% mazākas jaudas plūsmas no Somijas. Tajā pašā laikā, enerģijas plūsmas no Krievijas palika iepriekšējās nedēļas līmenī. Baltijas valstīs elektroenerģijas cenu ietekmēja arī ģenerācijas samazinājums un zema atjaunīgo energoresursu izstrāde.

Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena pieauga par 9 % līdz 56,58 EUR/MWh.  Šo kāpumu galvenokārt noteica augsts cenu līmenis energoproduktu tirgos, kā arī sausi laikapstākļi, kuru rezultātā Ziemeļvalstīs ievērojami samazinājās ūdens pietece un hidro rezervuāru aizpildījuma līmenis. Lai arī vēja enerģijas izstrāde reģionā aizvadītajā nedēļā pieauga par 38%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, tā joprojām saglabājas zemā līmenī. 

Tāpat turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars bija mazāks nekā nedēļu iepriekš un veidoja 76% no kopējās uzstādītās jaudas.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš samazinājās līdz 6 280 GWh,  savukārt izstrādes apjomi palika iepriekšējās nedēļas līmenī un tika saražotas  6 943 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 3 % un kopā tika patērētas 485 GWh. Latvijā patēriņš bija par 3 % lielāks un tika patērētas 135 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 7 %  un kopā tika patērētas 129 GWh. Lietuvā patēriņš pieauga tikai par 1 % un bija 221 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 8 % un bija 232 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kritās par 20 % un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 65 GWh. Savukārt Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 9 % līdz 103 GWh. Toties, Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 15 % mazāka un tika saražotas 64 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 48 %, Igaunijā bija 80 %, bet Lietuvā 29 %. Baltijas valstīs tika saražots 48 % no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

5. jūlijs, 2021

Komentārs par elektroenerģijas cenu 26.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā vidējās elektroenerģijas cenas pieauga visos Nord Pool tirdzniecības apgabalos. Latvijā vidējā elektroenerģijas cena palielinājās par 6% un bija 90,56 EUR/MWh, arī Lietuvā elektroenerģijas cena palielinājās par 6% un vienoti ar Latviju bija 90,56 EUR/MWh. Savukārt Igaunijā cena bija 88,03 EUR/MWh, kas kāpa par 16%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena pieauga par 23% līdz 51,99 EUR/MWh.

Pagājušajā nedēļā Nord Pool sistēmas cenas kāpumu galvenokārt sekmēja dabasgāzes, ogļu un emisiju kvotu cenu pieaugums, kā arī zema atjaunīgās elektroenerģijas izstrāde. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, vēja staciju izstrāde reģionā pieauga tikai par 4%. Baltijā elektroenerģijas cenas kāpumu veicināja augstākas cenas kaimiņvalstīs, kā arī zema atjaunīgo energoresursu izstrāde, kas nozīmē lielāku izejvielu cenu ietekmi uz elektroenerģijas cenām. Augstākas elektroenerģijas cenas Latvijā un Lietuvā sekmēja arī par 25% mazākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, kur, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, cena kāpa par 6% līdz 88,84 EUR/MWh. Savukārt zemāku Igaunijas cenu veicināja arī par 10% mazākas enerģijas plūsmas no Somijas, kur, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, cena kāpa par 48% līdz 74,93 EUR/MWh. Tajā pašā laikā enerģijas plūsmas no Krievijas bija par 82% lielākas.

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 85%.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš nedaudz pieauga līdz 6 628 GWh, arī izstrādes apjomi pieauga, un tika saražotas 6 958 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 3%, un kopā tika patērētas 469 GWh. Latvijā patēriņš bija par 7% lielāks, un tika patērētas 130 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 5%, un kopā tika patērētas 120 GWh. Savukārt Lietuvā patēriņš samazinājās par 1% un bija 219 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 3% un bija 251 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 16%, un iepriekšējā nedēļā tika saražota 81 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 10% līdz 95 GWh. Savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 13% mazāka, un tika saražotas 75 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 62%, Igaunijā 79%, bet Lietuvā 34%. Baltijas valstīs tika saražoti 53% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

28. jūnijs, 2021

Komentārs par elektroenerģijas cenu 25.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā vidējā elektroenerģijas cena pieauga visos Baltijas tirdzniecības apgabalos. Latvijā tā palielinājās par 13% un bija 85,55 EUR/MWh, Lietuvā cena palielinājās par 9% un tāpat bija 85,55 EUR/MWh, savukārt Igaunijā elektroenerģijas cena bija 76,15 EUR/MWh, kas ir kāpums par 11%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena pieauga par 11% līdz 42,40 EUR/MWh.

Nord Pool sistēmas cenas pieaugumu galvenokārt sekmēja par 54% mazāka vēja staciju izstrāde reģionā. Baltijā elektroenerģijas cenas kāpumu veicināja atjaunīgo energoresursu izstrādes samazinājums, un tas nozīmē lielāku izejvielu cenu ietekmi uz elektroenerģijas cenām. Cenu pieaugumu veicināja arī par 87% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, kur, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, cena kāpa par 14% līdz 83,63 EUR/MWh. Enerģijas plūsmas no Somijas bija par 8% lielākas, bet enerģijas plūsmas no Krievijas bija par 63% mazākas.

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamo jaudu īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 86%.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš samazinājās līdz 6 548 GWh, arī izstrādes apjomi nedaudz samazinājās, un tika saražotas 6 826 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 3%, un kopā tika patērētas 458 GWh. Latvijā patēriņš bija par 7% mazāks un tika patērēta 121 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 6%, kopā patērētas 115 GWh. Savukārt Lietuvā patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī jeb 222 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 6% un bija 243 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 13%, iepriekšējā nedēļā tika saražotas 70 GWh. Savukārt Igaunijā ražošanas apjomi samazinājās par 17% līdz 86 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 6% mazāka un tika saražotas 87 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 58%, Igaunijā 75%, bet Lietuvā 39%. Baltijas valstīs tika saražoti 53% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

22. jūnijs, 2021

Komentārs par elektroenerģijas cenu 24.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā Baltijā elektroenerģijas cenas samazinājums par 4% novērots Igaunijā – 68,63 EUR/MWh. Latvijā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 6% un bija 75,86 EUR/MWh, savukārt Lietuvā cena bija 78,35 EUR/MWh, kas ir kāpums par 9%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Tajā pašā laikā Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena samazinājās par 11% līdz 38,33 EUR/MWh.

Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas cenas samazinājumu galvenokārt sekmēja par 21% pieaugošā vēja staciju izstrāde reģionā, kā arī Ziemeļvalstu hidrorezervuāru piepildījums normas līmenī. Baltijā, lai arī novērots ģenerācijas pieaugums, kopumā atjaunīgo energoresursu izstrāde samazinājās, un tas nozīmē lielāku izejvielu cenu ietekmi uz elektroenerģijas cenām. Lietuvas un Latvijas elektroenerģijas cenu ietekmēja par 2% mazākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, kur, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, cena kāpa par 16% līdz 73,31 EUR/MWh. Igaunijas elektroenerģijas cenu ietekmēja par 19% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas, kur elektroenerģijas cena pieauga par 12% līdz 59,52 EUR/MWh.

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 65%.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš pieauga līdz 6 735 GWh, arī izstrādes apjomi pieauga, un tika saražotas 6 883 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 1%, un kopā tika patērētas 471 GWh. Latvijā patēriņš bija par 1% lielāks, un tika patērētas 128 GWh. Savukārt Igaunijā patēriņš samazinājās par 5%, un kopā tika patērētas 122 GWh. Lietuvā patēriņš pieauga par 1% līdz 221 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 3% un bija 256 GWh, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 25% mazāka, un tika saražotas 61 GWh. Savukārt Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 23% līdz 103 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 12% lielāka jeb 92 GWh. 

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 48%, Igaunijā 85%, bet Lietuvā 41%. Baltijas valstīs tika saražoti 54% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

14. jūnijs, 2021

Komentārs par elektroenerģijas cenu 23.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cena pieauga visos Baltijas tirdzniecības apgabalos. Visaugstākā tā bija Lietuvā – 72,01 EUR/MWh, kāpjot par 8%. Latvijā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 15% un bija 71,78 EUR/MWh, savukārt Igaunijā 71,26 EUR/MWh, tas ir kāpums par 16%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Savukārt Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena samazinājās par 10% līdz 43,27 EUR/MWh.

Nord Pool sistēmas cenas samazinājumu galvenokārt sekmēja vēja staciju izstrāde reģionā, kas palielinājās par 53%. Nord Pool reģionā siltāki laikapstākļi vecināja elektroenerģijas patēriņa samazinājumu par 13%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Kaut arī palielinājās vēja stacijās saražotais elektroenerģijas apjoms, Baltijā kopumā atjaunīgo energoresursu izstrāde aizvadītajā nedēļā samazinājās. Tāpēc elektroenerģijas cenas kāpumu galvenokārt veicināja pieaugošās izejvielu cenas, par 25% mazākas enerģijas plūsmas no Somijas tirdzniecības apgabala, par 10% mazākas no Krievijas, savukārt par 34% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 apgabala.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš kritās līdz 5 792 GWh, arī izstrādes apjomi samazinājās, un tika saražotas 6 694 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī, un kopā tika patērētas 474 GWh. Latvijā patēriņš bija par 1% mazāks un tika patērētas 127 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 3%, un kopā tika patērētas 128 GWh, savukārt Lietuvā patēriņš pieauga par 2% līdz 219 GWh.

 Elektroenerģijas izstrāde Baltijā pieauga par 1% un bija 247 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 19% mazāka, iepriekšējā nedēļā tika saražota 81 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 1% līdz 84 GWh, savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija lielāka par 33% jeb 82 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 64%, Igaunijā 65%, bet Lietuvā 38%. Baltijas valstīs tika saražoti 52% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

7. jūnijs, 2021

Komentārs par elektroenerģijas cenu 22.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā vidējās elektroenerģijas cenas palielinājās gandrīz visos Nord Pool tirdzniecības apgabalos. Baltijas valstīs visaugstākā vidējā cena bija Lietuvā – 66,80 EUR/MWh, pieaugot par 11%, Latvijā – 62,43 EUR/MWh, pieaugot par 18%, bet Igaunijā cena bija 61,29 EUR/MWh, kāpjot par 16%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Nord Pool vidējā sistēmas cena pieauga par 15% līdz 48,00 EUR/MWh. Baltijā elektroenerģijas cenas ietekmēja pieaugošās cenas Ziemeļvalstīs, kā arī par 21% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas tirdzniecības apgabala, par 38% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 apgabala, savukārt par 21% mazākas no Krievijas.

Nord Pool sistēmas cenas kāpumu aizvadītajā nedēļā veicināja vairāki faktori – par 28% mazāka vēja staciju izstrāde, kā arī atomelektrostaciju ražošanas apjomu samazinājums līdz 58% no kopējās uzstādītās jaudas ikgadējo apkopes darbu dēļ. Lai gan Ziemeļvalstīs ir novērojami aktīvi pavasara pali, hidroenerģijas ražotāji labi kontrolē ūdens resursus un notur hidrorezervuārus stabili augstā līmenī. Ziemeļvalstu tirdzniecības apgabalu elektroenerģijas cenas ietekmēja arī augstas cenas Vācijā. 

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš kritās līdz 6 654 GWh,  izstrādes apjomi samazinājās un tika saražotas 6 862 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 2%, un kopā tika patērētas 474 GWh. Latvijā patēriņš bija par 2% mazāks, kopā tika patērētas 128 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 5% un tika patērētas 132 GWh. Lietuvā patēriņš samazinājās par 1% līdz 214 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 15% un bija 245 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 28% mazāka , un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 100 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 19% līdz 83 GWh, savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 24% mazāka jeb  62 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 78%, Igaunijā 63%, bet Lietuvā 29%. Baltijas valstīs tika saražoti 52% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

31. maijs, 2021

Komentārs par elektroenerģijas cenu 21.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas pieauga gandrīz visos Nord Pool tirdzniecības apgabalos. Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalos vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 12% un bija 52,73 EUR/MWh, savukārt Lietuvā palielinājās par 28% līdz 60,10 EUR/MWh. Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena pieauga par 6% līdz 41,66 EUR/MWh.

Nord Pool sistēmas cenas kāpumu aizvadītajā nedēļā vecināja vairāki faktori – atomelektrostaciju ražošanas apjomu samazinājums līdz 53% no kopējās uzstādītās jaudas ikgadējo apkopes darbu dēļ, kā arī par 8% mazāka vēja staciju izstrāde. Baltijā elektroenerģijas cenu kāpumu galvenokārt sekmēja augošās vidējās elektroenerģijas cenas kaimiņvalstīs. Cenas pieaugums par 37% līdz 57,92 EUR/MWh novērots Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabalā, tas ietekmēja par 71% mazākas enerģijas plūsmas, un bija viens no iemesliem, kas sekmēja augstāku elektroenerģijas cenu Lietuvā. Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalos cenu ietekmēja arī augstākas enerģijas plūsmas no Somijas par 9% un no Krievijas – par 29%.

Nord Pool reģionā patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī − 7 108 GWh, izstrādes apjomi samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un tika saražotas 7 000 GWh.

Aizvadītājā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 1%, un kopā tika patērētas 484 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā patēriņš bija par 1% lielāks, kopā patērētas 130 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 3%, patērētas 138 GWh. Lietuvā patēriņš pieauga par 3% līdz 216 GWh.

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas izstrāde Baltijā pieauga par 19% un bija 290 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 30% lielāka, iepriekšējā nedēļā saražotas 138 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 7% līdz 70 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 13% lielāka jeb 82 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 106%, Igaunijā 51%, bet Lietuvā 38%. Baltijas valstīs saražoti 60% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.

24. maijs, 2021

Komentārs par elektroenerģijas cenu 20.nedēļā


Aizvadītajā nedēļā Baltijā vienoti visos tirdzniecības apgabalos vidējās elektroenerģijas cenas pieauga par 18%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un bija 46,89 EUR/MWh. Šīs cenu izmaiņas izteikti ietekmēja norises saistītajos tirdzniecības reģionos – galvenokārt augstākas elektroenerģijas cenas Somijā un Zviedrijā, kur cenu kāpumu izraisīja atomelektrostaciju ražošanas apjomu samazinājums, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 79%. Somijas nedēļas vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 24% līdz 45,39 EUR/MWh, Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala cena pieauga par 6% līdz 42,25 EUR/ MWh. Baltijas elektroenerģijas cenas ietekmēja par 3% mazākas enerģijas plūsmas no Somijas, par 14% mazākas no Krievijas un divas reizes lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala. 

Nord Pool nedēļas vidējā sistēmas cena samazinājās par 10% līdz 39,18 EUR/MWh. Aizvadītajā nedēļā siltāki laikapstākļi, liels nokrišņu daudzums un pieteces pieaugums, ko veicināja iesācies atkusnis, izraisīja Ziemeļvalstu rezervuāru pieaugumu. Nord Pool sistēmas cenas samazinājumu sekmēja arī par 22% pieaugošā vēja staciju izstrāde nedēļas nogalē. 

Nord Pool reģionā patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī − 7 140 GWh, izstrādes apjomi samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un tika saražotas 7 346 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 3%, un kopā tika patērētas 480 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā patēriņš bija nemainīgs kopš iepriekšējās nedēļas, patērētas 128 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 9%, un patērētas 142 GWh, bet Lietuvā patēriņš pieauga par 1% līdz 210 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 7% un bija 244 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 16% mazāka, iepriekšējā nedēļā tika saražotas 106 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 4% līdz 66 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 1% lielāka jeb 72 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 83%, Igaunijā 46%, bet Lietuvā 34%. Baltijas valstīs tika saražots 51% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.