Komentārs par elektroenerģijas cenu 19.nedēļāElektroenerģijas cena (09.05. - 15.05.2022.)

Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas, kā arī Baltijas tirdzniecības apgabalu elektroenerģijas cenas ir samazinājušās.

Latvijā un Lietuvā elektroenerģijas cena kritās par 31% un vienoti bija 121,66 EUR/MWh. Igaunijā elektroenerģijas cena bija 120,69 EUR/MWh, kas ir samazinājums par 19%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas cena saruka par 28% līdz 94,33 EUR/MWh.

Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas cenu samazinājumu turpināja sekmēt vēja elektrostaciju augsta izstrāde Nord Pool reģionā, kas, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pieauga par 9%. Elektroenerģijas patēriņš Nord Pool reģionā ir samazinājies par 4%, Baltijā – par 2%, veicinot elektroenerģijas cenu samazinājumu. Turklāt aizvadītajā nedēļā bija vērojama arī energoproduktu cenu lejupvērsta tendence. Ietekmi uz cenām Baltijā atstāja par 93% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, lai gan enerģijas plūsmas no Somijas samazinājās par 30%, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas datiem.

Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars no kopējās uzstādītās bija 74%.

Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš kritās līdz 6 947 GWh, un izstrādes apjomi samazinājās līdz 7 426 GWh.

Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, samazinājās par 2% līdz 483 GWh. Latvijā kopā tika patērētas 125 GWh elektroenerģijas, kas ir par 2% vairāk nekā nedēļu iepriekš. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī un bija 149 GWh. Lietuvā patēriņš samazinājās par 5% līdz 209 GWh.

Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 5%, tika saražotas 303 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kritās par 33% līdz 83 GWh. Tikmēr Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 10% līdz 142 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 78 GWh, kas bija par 19% lielāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 66%, Igaunijā – 95%, bet Lietuvā 37%. Baltijas valstīs tika saražoti 63% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.