30.septembrī notika Latvenergo koncerna tiešsaistes seminārs ar ieinteresētajām pusēm, diskutējot par koncerna attīstības stratēģiskajiem virzieniem pārmaiņu laikā. Diskusija bija nozīmīga sastāvdaļa jaunās Latvenergo koncerna stratēģijas izveidē, kuras vadmotīvs ir ambicioza izaugsme un rīcība klimatneitrālas darbības mērķu sasniegšanā.