Reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums vēja parku attīstībai SIA "Latvijas vēja parki"


22.jūlijā Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ir reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums vēja parku attīstībai SIA "Latvijas vēja parki". Kopuzņēmuma vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot stratēģiski svarīgu vēja parku projektus Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam iekļauto mērķu sasniegšanai un turpmākai virzībai uz klimatneitralitātes sasniegšanu, veicinot enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu.

SIA "Latvijas vēja parki" pamatkapitāls ir divi miljoni eiro. AS "Latvenergo" līdzdalība jaundibinātajā kopuzņēmumā ir 80% apmērā, savukārt AS "Latvijas valsts meži" - 20% apmērā. Par SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāju ir iecelta Ilvija Boreiko, AS "Latvenergo" Vēja un saules parku attīstības direktore, un valdes locekli - Zane Norenberga, AS "Latvijas valsts meži" konkurences tiesību vadošā eksperte.

Vēja parku izveide atbilst AS "Latvenergo" jaunās stratēģijas perioda mērķiem – līdz 2030. gadam dubultot elektroenerģijas ražošanas jaudu Latvenergo koncernā.