26. jūnijs, 2024

Elektroenerģijas tirgus apskats (2024.gada jūnija numurs)

Izdevumā lasiet: 

 • Klimatneitralitātē ir jāinvestē, - Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" finanšu direktors;
 • Atklāts dialogs ar iedzīvotājiem veicina izpratni par vēja parkiem, - Dainis Kanders, AS “Latvenergo” Ietekmes uz vidi nodaļas vadītājs;
 • KEM: ieguvēji ir gan sabiedrība un pašvaldības, gan vietējie iedzīvotāji, - Ivita Bidere, AS “Latvenergo” preses sekretāre;
 • Elektroenerģijas tirgū jūtama vasara, - Inga Salceviča, AS "Latvenergo" Tirdzniecības daļa, Finanšu produktu speciāliste;
 • Vai pienācis laiks izvēlēties elektroauto? – sagatavots Elektrum Energoefektivitātes centrā.
 • Vai zināji, ka Latvijā zemākais elektrības patēriņš ir tieši Jāņos?

Elektroenerģijas tirgus apskats Nr.154


29. maijs, 2024

Elektroenerģijas tirgus apskats (2024.gada maija numurs)

Izdevumā lasiet: 

 • Elektrum Drive uzlāde savieno Baltiju ar Eiropu, - Ansis Valdovskis, AS "Latvenergo" Baltijas elektrotransporta uzlādes direktors;
 • Latvenergo noslēdz vērienīgāko darījumu par vēja parka izbūvi Lietuvā, - Andris Siksnis, AS “Latvenergo” Komunikācijas direktors;
 • Saule un ūdens sader kopā, - Rodika Prohorova, Tirdzniecības portfeļa analītiķe, Enerģijas vairumtirdzniecība, AS "Latvenergo";
 • Daugavā nārsta ligzdās vērojams brekšu un raudu nārsts, - Ilvija Livmane, AS "Latvenergo" Komunikācijas projektu vadītāja;
 • Muzeju nakts aizvadīta ar vērienu un aizraujošu programmu, - sagatavots AS "Latvenergo";
 • Stratēģijas spēle biroja ilgtspējai un energoefektivitātei – ENERGOPOLS, - Elektrum Energoefektivitātes centra sagatavots materiāls.

Elektroenerģijas tirgus apskats Nr.153


25. aprīlis, 2024

Elektroenerģijas tirgus apskats (2024.gada aprīļa numurs)

Izdevumā lasiet: 

 • Zaļo koridoru zaļajai enerģijai, - Mārtiņš Čakste, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs;
 • 77% iedzīvotāju atbalsta AER attīstību Latvijā, - Ilvija Boreiko, AS "Latvenergo" Attīstības direktore;
 • Uzsākta gatavošanās Pļaviņu HES rezerves pārgāznes būvniecībai, - Ivita Bidere, AS "Latvenergo" preses sekretāre;
 • Latvijā izstrāde turpina pārsniegt patēriņu, - Karīna Viskuba, AS "Latvenergo" Tirdzniecības daļa, tirdzniecības analītiķe;
 • Uzņēmuma virzība energoefektivitātes un ilgtspējas virzienā;
 • Palīdzēt izaugt jauniem zivju mazuļiem, - Ilvija Livmane, AS "Latvenergo" Komunikācijas projektu vadītāja;
 • Noskaidroti erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” uzvarētāji.

Elektroenerģijas tirgus apskats Nr.152


25. marts, 2024

Elektroenerģijas tirgus apskats (2024.gada marta numurs)

Izdevumā lasiet: 

 • Pavasara palu periodā Daugavas HES izstrāde nodrošinājusi Latvijas elektroenerģijas patēriņu, - Andris Zēģele, AS "Latvenergo" HES tehniskais direktors;
 • Laikapstākļi nosaka cenu lejupslīdi, - Karīna Viskuba, AS "Latvenergo" Tirdzniecības daļa, tirdzniecības analītiķe;
 • Energoietilpīgiem uzņēmumiem stabila interese par SES izbūvi savos objektos, - Dzintars Reksnis, AS "Latvenergo" Korporatīvo klientu attiecību daļas Energorisinājumu pārdošanas vadītājs;
 • Aizvadītas pirmās sanāksmes ar iedzīvotājiem darba grupās par Valmieras-Valkas un Limbažu VES ieceri;
 • Kā paaugstināt uzņēmuma ēku energoefektivitāti?
 • Latvenergo vides projekti 2024. gadā.

Elektroenerģijas tirgus apskats Nr.151


26. februāris, 2024

Elektroenerģijas tirgus apskats (2024.gada februāra numurs)

Izdevumā lasiet: 

 • Kāda ir Baltijas elektroenerģijas bilance? - Guntis Lūsis, AS "Latvenergo" Enerģijas vairumtirdzniecības direktors;
 • Jau šogad Latvenergo jaunie saules parki ražos elektroenerģiju visā Baltijā, - Ivars Inkins, AS "Latvenergo" Saules parku attīstības vadītājs;
 • Kā notiek vēja parku teritoriju izvēle un IVN īstenošana Latvijā, - Kristīne Eglīte, AS "Latvenergo" Ietekmes uz vidi novērtējuma nodaļas projektu vadītāja;
 • Plānotās ūdens līmeņu pazemināšanas Daugavas HES ūdenskrātuvēs;
 • Janvārī Baltijā elektroenerģijas cenas kāpa, - Karīna Viskuba, AS "Latvenergo" Tirdzniecības daļa, tirdzniecības analītiķe;
 • Mūsdienīgi apgaismojuma risinājumi uzņēmumiem: ko ņemt vērā?
 • Erudītākie Latvijas skolēni dosies uz Eiropas Kodolpētniecības centru CERN;
 • Izglītojoši bezmaksas vebināri.

Elektroenerģijas tirgus apskats Nr.150


25. janvāris, 2024

Elektroenerģijas tirgus apskats (2024.gada janvāra numurs)

Izdevumā lasiet: 

 • Ieraudzīt VES kā Latvijas kopējo labumu nacionālajā identitātē, - Ilvija Boreiko, AS "Latvenergo" Attīstības direktore;
 • Dialogs ir labākais savstarpējas izpratnes veids, - Baiba Zauere, SIA "Latvijas vēja parki" valdes locekle;
 • Drošs Latvenergo drošā dabasgāzes tirgū, - Jānis Kalējs, AS "Latvenergo" Enerģijas vairumtirdzniecības funkcijas darījumu vadītājs;
 • Intensīvāka atjaunīgo resursu izstrāde nodrošina elektroenerģijas cenu samazinājumu, - Karīna Viskuba, AS "Latvenergo" Tirdzniecības daļa, tirdzniecības analītiķe;
 • Elektrum Drive — līderis elektrouzlādes infrastruktūras attīstībā Baltijā;
 • Būtiskākais energoefektivitātes kāpums meklējams rūpniecībā;
 • Izglītojoši bezmaksas vebināri Elektrum Energoefektivitātes centrā.

Elektroenerģijas tirgus apskats Nr.149


28. decembris, 2023

Elektroenerģijas tirgus apskats (2023.gada decembra numurs)

Izdevumā lasiet: 

 • Enerģētikas virzību sekmēs pieejamība, cena un ilgtspēja, - Mārtiņš Čakste,  AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs;
 • Vēja parks – iespēja vietējiem, - Jānis Urtāns, SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētājs;
 • Zemāka gaisa temperatūra nosaka elektroenerģijas cenu pieaugumu, - Inga Salceviča, AS "Latvenergo" Tirdzniecības daļa, finanšu produktu speciāliste;
 • TEC-2 — divas jubilejas uz nākotnes sliekšņa, - Ina Lastovecka, Ginta Zālīte, AS "Latvenergo" Enerģētikas muzejs, Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības funkcija; 
 • Energoefektivitāte — ceļš uz ilgtspējīgu biznesu, - Elektrum Energoefektivitātas centrs;
 • Latvijas zinātnieki saņem Gada balvas enerģētikā, - Ilvija Livmane, AS "Latvenergo" Komunikācijas funkcija, projektu vadītāja. 

Elektroenerģijas tirgus apskats Nr.148


27. novembris, 2023

Elektroenerģijas tirgus apskats (2023.gada novembra numurs)

Izdevumā lasiet: 

 • Latvenergo ir stabili lielākais atjaunīgās enerģijas ražotājs Baltijas valstīs;
 • Latvenergo TEC jaudas spēj pielāgoties Baltijas reģiona AER ražošanas apjomiem un svārstībām, - Rodika Prohorova, AS "Latvenergo" Tirdzniecības daļas vecākā tirdzniecības analītiķe;
 • Elektrum: katra izvēle ir atbildīga, - Diāna Orlovska, AS "Latvenergo" Mārketinga daļas vadītāja;
 • Ilgtspējas stratēģija - Latvenergo koncerna vērtības palielināšanai, - Inese Vilciņa, AS "Latvenergo" Finansēšanas un investoru attiecību vadītāja, AS "Latvenergo" Ilgtspējas komitejas locekle;
 • Augsta atjaunīgo energoresursu izstrāde un enerģijas plūsmas no Ziemeļvalstīm nosaka cenu lejupslīdi Baltijā, - Karīna Viskuba, AS "Latvenergo" Tirdzniecības daļa, tirdzniecības analītiķe;
 • Latvijas uzņēmumi aizvien vairāk izmanto saules enerģiju, - Ivita Bidere, AS "Latvenergo" preses sekretāre;
 • Kas jāņem vērā uzņēmumam, iegādājoties elektroauto? - Edgars Korsaks - Mills, AS "Latvenergo" Elektrum Energoefektivitātes centra projektu vadītājs.

Elektroenerģijas tirgus apskats Nr.147

20. oktobris, 2023

Elektroenerģijas tirgus apskats (2023.gada oktobra numurs)

Izdevumā lasiet: 

 • Elektrum Drive nodrošinās plašāko īpaši ātrās uzlādes tīklu Latvijā, Ansis Valdovskis, AS "Latvenergo" Baltijas elektrotransporta uzlādes direktors;
 • Limbažos, Valmierā un Valkā sabiedrību iepazīstinās ar vēju parku projektiem, - Dainis Kanders, AS "Latvenergo" Ietekmes uz vidi novērtējuma nodaļas vadītājs;
 • NordBalt atslēgums neļauj cenām samazināties Baltijas valstīs, - Karīna Viskuba, AS "Latvenergo" tirdzniecības analītiķe;
 • Inovāciju pasākumā "Hydrogen X Future Hackathon" uzvar ar fotoniku saistīta ūdeņraža iegūšanas ideja, - Kārlis Gičevskis, AS "Latvenergo" Attīstības daļas projektu vadītājs;
 • Inovatīvi tvaika barjeru risinājumi un Hygrobrid® tehnoloģija, - sagatavots Energoefektivitātes centrā;
 • Izglītojoši bezmaksas vebināri Elektrum Energoefektivitātes centrā novembrī un decembrī.

Elektroenerģijas tirgus apskats Nr.146

27. septembris, 2023

Elektroenerģijas tirgus apskats (2023.gada septembra numurs)

Izdevumā lasiet: 

 • Pirmā pusgada rezultāti sekmē Latvenergo investīcijas ražošanas aktīvos; - Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" Finanšu direktors;
 • Solidaritāte Eiropas dabasgāzes tirgus drošībai, - Jānis Kalējs, AS "Latvenergo" Enerģijas vairumtirdzniecības darījumu vadītājs;
 • Elektroapgādes tarifi – gaidu, realitātes un atbildību dzirnakmeņos, - Kristaps Ločmelis, AS "Sadales tīkls" padomes priekšsēdētājs;
 • Kā Latvijā top lielākā saules elektrostacija Birži, - Romāns Oļekšijs, AS "Latvenergo" Vēja un saules parku attīstības funkcijas projektu vadītājs;
 • Enerģijas plūsmu un atjaunīgo energoresursu izstrādes samazinājums rada pieprasījumu aktīvākai termoelektrostaciju darbībai, - Karīna Viskuba, AS "Latvenergo" tirdzniecības analītiķe;
 • Bērzenes upes talkā sakopj foreļu nārsta vietas.
 • Izglītojoši bezmaksas vebināri Elektrum Energoefektivitātes centrā otrajā pusgadā.

Elektroenerģijas tirgus apskats Nr.145